Privacybeleid

Laatste update: 10-12-2021

Inleiding

Wij hebben deze privacyverklaring opgesteld om u, in overeenstemming met de bepalingen van de Basic Data Protection Regulation (DSGVO), uit te leggen welke informatie wij verzamelen, hoe wij gegevens gebruiken en welke beslissingsmogelijkheden u als bezoeker van deze website heeft.

Tenzij hieronder anders vermeld, is de verstrekking van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel verplicht en ook niet noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het ontbreken van een voorziening heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen voor zover er geen andere informatie wordt gegeven in de volgende verwerkingsprocedures.

Onder "persoonsgegevens" wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Naam van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke persoon in de zin van de DSGVO en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten en andere gegevensbeschermingsvoorschriften is

Stretta Music GmbH
Ochsenfurter Straße 6
97246 Eibelstadt
Duitsland

E-Mail: info@stretta-music.nl | Website: www.stretta-music.nl

Functionaris voor gegevensbescherming

Friedemann Hecht
Dudenstr. 10, Aufgang B
10965 Berlin
Duitsland

E-Mail: kontakt@mehralsdatenschutz.de | Website: www.mehralsdatenschutz.de

Automatische dataopslag

U kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te geven. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser aan ons of onze IT-dienstverlener doorgegeven en in logbestanden (zogenaamde serverlogbestanden) opgeslagen. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en het tijdstip van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider. De verwerking gebeurt op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanuit ons overwegend legitiem belang om de probleemloze werking van onze website te verzekeren en ons aanbod te verbeteren.

Contact via e-mail

Als u op eigen initiatief per e-mail contact met ons opneemt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, tekst) alleen voor zover u die verstrekt. De gegevensverwerking dient om uw contactaanvraag te verwerken en te beantwoorden.

Indien het doel van het contact is om precontractuele maatregelen uit te voeren (bijv. advies in geval van koopinteresse, opstellen van een offerte) of indien het gaat om een reeds gesloten overeenkomst tussen u en ons, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.

Indien het contact om andere redenen wordt vastgesteld, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, letter f van de DSGVO, vanuit ons overheersende legitieme belang bij de verwerking en beantwoording van uw aanvraag. In dit geval heeft u het recht om op elk moment, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

We zullen uw e-mailadres alleen gebruiken om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Orders

Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dat nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te behandelen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Als de gegevens niet worden verstrekt, kan er geen contract worden gesloten. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u.

Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u geselecteerde transportmaatschappijen, betalingsdienstaanbieders, serviceproviders voor orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De omvang van de gegevensoverdracht is tot een minimum beperkt.

Bij bestellingen via een advertentie op de zoekmachine van Google (Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St., Dublin, D04 E5W5, Ierland) sturen wij de doorgegeven Google Click ID (gclid) samen met de artikelgegevens van de bestelling op geautomatiseerde wijze terug naar Google om onze campagnes te meten en te controleren. Daarbij worden geen persoonsgegevens doorgegeven.

Nieuwsbrief

Wanneer je jezelf aanmeldt voor onze nieuwsbrief (“StrettaLetter”), verzamelen wij de volgende gegevens – voor zover deze nog niet beschikbaar zijn via je klantenaccount

  • Naam, Voornaam
  • E-mailadres

De verzamelde gegevens worden uitsluitend voor de verzending van de nieuwsbrief gebruikt. Voor dit doel worden de gegevens doorgegeven aan de nieuwsbriefverzendservice Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin, Duitsland. De gegevens worden uitsluitend op Europese servers opgeslagen.

De privacyfunctionaris van het bedrijf dat de gegevens verwerkt is te bereiken via dpo@sendinblue.com.

Hier vind je het privacybeleid en de cookierichtlijnen van de gegevensverwerker.

Wanneer je jezelf niet hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief, zullen er ook geen gegevens worden doorgegeven aan Sendinblue.

Goederenbeheer

Wij maken voor de contractverwerking gebruik van een goederenbeheersysteem als onderdeel van de orderverwerking. De tijdens het bestelproces verzamelde persoonsgegevens worden voor dit doel doorgegeven aan exitB GmbH, Sickingenstr. 70, 10553 Berlin, Duitsland.

Cookies

Web-Browser-Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Als een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawissel wordt herkend - bijvoorbeeld wanneer een artikel in het winkelwagentje wordt geplaatst.

Gebruik, wettelijke basis en doel

Naast de technisch noodzakelijke cookies gebruiken we ook cookies die een analyse van het surfgedrag van de gebruikers mogelijk maken. Bij toegang tot onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en krijgt hij of zij toestemming voor de verwerking van de in dit kader gebruikte persoonsgegevens. De analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. De analysecookies stellen ons in staat om te achterhalen hoe de website wordt gebruikt en zo ons aanbod voortdurend te optimaliseren.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is art. 6 lid 1 lit. een DSGVO indien de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven.

Duur van de opslag, mogelijkheid tot herroeping en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door de gebruiker naar onze site gestuurd. Daarom heeft u als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website gedeactiveerd zijn, is het mogelijk dat niet alle functies van de website in hun volle omvang kunnen worden gebruikt.

Geïmplementeerde technologieën
Opslag duur

Na de volledige uitvoering van het contract worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, daarna wordt rekening gehouden met wettelijke, met name fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, en vervolgens na afloop van de periode gewist, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Uw rechten

Rechten van de betrokkene

Indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, heeft u recht op de volgende rechten in overeenstemming met art. 15 tot 20 DSGVO: recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op de overdraagbaarheid van de gegevens.

Verder heeft u volgens art. 21 lid 1 DSGVO het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van art. 6 lid 1 letter f DSGVO en tegen verwerking met het oog op directe reclame.

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit

Op grond van artikel 77 van het DPA heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt.

Recht van bezwaar

Indien de hier genoemde verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens gebaseerd zijn op ons rechtmatige belang ingevolge artikel 6 lid 1 letter f DSGVO, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerkingsactiviteiten om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, met werking voor de toekomst.

Nadat het bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor de verwerking die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Indien persoonlijke gegevens worden verwerkt voor doeleinden van directe reclame, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Zodra u dat heeft gedaan, stoppen wij met de verwerking van de betreffende gegevens voor direct marketing.

Verband deutscher MusikschulenBundesverband der Freien MusikschulenJeunesses Musicales DeutschlandFrankfurter Tonkünstler-BundBundes­verb­and deutscher Lieb­haber-OrchesterStützpunkt­händ­ler der Wiener Urtext Edition

© 2004–2023 van Stretta Music. Bestel en koop bladmuziek online.

Uw specialist voor allerlei soorten bladmuziek. Muziekboeken online winkel, bladmuziek en play alongs om te downloaden, boeken, muzieklessenaars, lampen en muziek accessoires.

Het land Internationaal (wereldwijd) heeft een eigen Stretta website. In het geval dat je bestelling in dit land geleverd wordt, kun je het beste naar deze site wisselen, zodat de juiste levertijden en -voorwaarden getoond worden. Je winkelmandje en account blijven ongewijzigd wanneer je van land wisselt.

nl-comWisselen naar Stretta Music Internationaal (wereldwijd)nl-nlOp Stretta Music Nederland blijven